MÜTEAHHİTLİK

Müteahhit, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) İhale öncesinde incelediği keşif raporlarına istinaden kullanılacak malzemeyi ve işçileri tespit etmek, malzemeyi hangi bedelle nereden temin edebileceğini planlamak

b) Davet veya ilan yöntemlerinden birisi ile katıldığı ihaleler sonucunda, kendi kar amacını da gözeterek vereceği en uygun fiyatla taahhüt işlerini almak

c) İhaleyi kazanmasını müteakip işin nasıl yapılacağını, süresini gösteren bir iş programı hazırlayarak ihaleyi veren kuruma teslim etmek

d) İşin önem ve şekline göre yeterli malzeme ve personelle şantiyesini kurarak, işin bitirilmesi için verilen süreyi de göz önüne almak suretiyle inşaat faaliyetlerine başlamak

e) İnşaata başlamadan önce hazırlanan iş programı çerçevesinde çalışmaları yürütmek

f) İhale şartnamesi çerçevesinde, idare tarafından tespit edilen kontrol mühendisleri ile kendisine bağlı olarak çalışan şantiye şefi ve teknik elemanları tarafından işin tamamlanan kısımları için hak ediş raporu hazırlayarak, söz konusu belge karşılığında tamamladığı kısmın bedelini tahsil etmek

g) İşin büyüklüğüne göre inşaatın bazı bölümlerini, karını almak suretiyle taşeron firma veya şahıslara vermek,

h) İşin tamamlanmasını müteakip, ihaleyi veren kurumun tespit ettiği heyete teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Firmamız güveilir ve yılların vermiş olduğu tecrübeye sahip müteahhitlere sahip olmakta ve başarılarını her geçen gün arttırmaktadır.

Süleyman GÖRAL || Akıllı Konsept Yazılım Ofisi